WIE KRIJGEN HULP

Iedereen die na aftrek van vaste lasten minder dan 200 euro overhoudt om van te leven (voor één volwassene), kan zich aanmelden voor ondersteuning met een wekelijks voedselpakket. Ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond. Onze cliënten komen echt uit alle lagen van de bevolking en de oorzaken van hun financiële situatie is heel divers. Dat kan variëren van het verlies van baan, faillissement, inkomensachteruitgang door langdurige ziekte, scheidingen, tot het niet meer kunnen verkopen van een woning. Situaties die veelal buiten hun schuld zijn ontstaan en die ons allemaal kunnen overkomen.